Menú

Política de Privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament que realitza l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d'entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

1.Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.vilanova.cat és:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Plaça de la Vila, 8

08800 Vilanova i la Geltrú

2. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol•licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, està regulada pel Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

3. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, i d'acord amb l'article 6.1 del Reglament europeu, podrà ser:  a) el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, b) per a l'execució d'un contracte, c) en compliment d'una obligació legal, d) en compliment d'una missió realitzada en interès públic o e) interès vital f) interès legítim.

4. Finalitats del tractament de les dades

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú únicament utilitzarà les dades amb les finalitats que se li va informar i va autoritzar, com són les d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol•licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici de les competències pròpies de l'Ajuntament i portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol•licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades:

Títol principal

 • Prestació de serveis i tràmits municipals

   

  Per a què farem servir les seves dades Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l'Ajuntament.

  Quant de temps conservarem les seves dades Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això es  conservaran el temps obligatori d'acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l'Ajuntament i aules  d'avaluació documental de la Generalitat de Catalunya.

   

 • Subscripcions

   

  Per a què farem servir les seves dades Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.

  Quant de temps conservarem les seves dades Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

 • Activitats (Biblioteca, Teatre, Concerts, Oficina Jove, Curs d'Idiomes, etc.)

   

  Per a què farem servir les seves dades Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers.

  Quant de temps conservarem les seves dades Un cop finalitzi l'activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es  conservaran el temps obligatori d'acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l'Ajuntament i aules  d'avaluació documental de la Generalitat de Catalunya

   

 • Bústia de contacte, queixes o suggeriments

   

  Per a què farem servir les seves dades Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

  Quant de temps conservarem les seves dades Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 • Videovigilància

   

  Per a què farem servir les seves dades Tractarem les seves dades amb la finalitat de controlar els accessos dels edificis municipals i de garantir la seguretat de les persones.

  Quant de temps conservarem les seves dades Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d'acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la que es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics.

Per a més detall dels tractament de dades personals que realitza l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pot consultar el Registre d'Activitats de Tractament al següent enllaç.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari ens facilita les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'Ajuntament o a tercers. L'Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

6. Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del web municipal i/o de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol•licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

7. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: demanar que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Consulti com fer-ho en aquest tràmit.

8.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'Ajuntament d'Esparreguera es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant instància a la  Seu Electrònica o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Plaça de la Vila, 8 08800 Vilanova i la Geltrú, indicant com a referència Protecció de dades.

9.- Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana, si vostè considera que l'Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.cat. per tal d'interposar una reclamació.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord