Menú

Memòria

La memòria de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú, és un document de gestió anual, en el que s'analitzen els resultats qualitatius i quantitatius de les dues biblioteques de la ciutat. L'anàlisi de les dades recollides, permeten identificar el punts forts, els febles i les oportunitats de millora.

Es tracta d'un element de comunicació molt important que serveix per explicar allò què fan les biblioteques, perquè ho fan i com ho fan, tant internament a les institucions que les gestionen, com externament a aquells agents amb els qui es col·labora.

L'any en curs s'elabora la memòria de l'any anterior

Al següent enllaç podeu consultar la Memòria 2022 de les biblioteques de la ciutat. 

Memòria

Pla d'acció

 

El Pla d'acció, recull en un document totes les accions que la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú es planteja per tant de complir els objectius bàsics de les biblioteques públiques, com són:

  • Fomentar de la lectura
  • Facilitar l'accés a la informació i a la cultura
  • Suport a la formació i al desenvolupament personal
  • Esdevenir espais de relació i de trobada.
  • Impulsar la cultura local i comarcal.

Però també s'han d'incorporar d'altres de nous derivats del nou context socioeconòmic com són augmentar el seu valor social, promoure la participació i l'aprenentatge dinàmic, facilitar la col·laboració i la sostenibilitat dels recursos i, en definitiva, esdevenir espais de trobada que fomentin l'accés al coneixement i a la creativitat de manera igualitària.

Al següent enllaç podeu consultar el Pla d'acció 2023 de les biblioteques de la ciutat.

Pla d'acció

Carta de serveis

Les cartes de serveis són “un document públic a través dels quals les administracions informen als seus usuaris i a la ciutadania en general dels serveis que presten i dels compromisos de qualitat que assumeixen respecte d'aquests serveis; per tant, són documents que formalitzen el que les persones usuàries poden esperar dels serveis públics i asseguren l'efectivitat dels seus drets, així com la millora dels serveis que reben”.

L'article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informacio pública i bon govern recull també que l'administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat i ha d'incloure cartes de serveis en el marc regulador dels serveis públics bàsics. 

Al següent enllaç podeu consultar la Carta de serveis 2023, de les Biblioteques de la ciutat.

Carta de serveis

Normativa

La Xarxa de biblioteques de Vilanova i la Geltrú, ténen diversos documents que regulen el funcionament i la prestació pública dels serveis de les biblioteques municipals.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord