Menú

Altres Serveis

Aula Multimèdia a les biblioteques municipals

La Xarxa de Biblioteques de VNG, mitjançant la biblioteca Armand Cardona Torrandell, ofereix un servei dedicat a la formació, a l'autoaprenentatge i a facilitar l'accés a la informació.

Es tracta de l'Aula Multimèdia, un espai amb els objectius de facilitar i promoure l'autoaprenentatge individualitzat amb el suport de les noves tecnologies, contribuir a la formació tecnològica i digital i donar suport a la creació artística per mitjà d'eines multimèdia.

Aquest servei està destinat a totes les persones majors de 12 anys que disposin del carnet de la Biblioteca.

Es pot fer ús de l'Aula Multimèdia de la Biblioteca en règim d'autoservei o participant a les sessions formatives.

Cessió d'espais

Ambdues biblioteques posen a la disposició dels ciutadans, de les entitats, associacions, etc., mitjançant lloguer, alguns dels seus espais (sales de suport, sala d'actes...) seguint les condicions que marca l'Ordenança fiscal núm. 22 que regula la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions. 

L'ús d'aquests espais està supeditat a les necessitats dels propis equipaments i a les de les diferents àrees de l'Ajuntament. En cas de produir-se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà a càrrec del titular del lloguer.

Servei d'informació


El servei d'informació i referència es l'encarregat d'atendre les vostres sol·licituds d'informació i s'ofereix a partir de fons propis i externs a les biblioteques, mitjançant catàlegs, recursos electrònics i altres fonts d'informació. 

Entre d'altres, aquest servei facilita:
 
- Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària. 
- Accés en línia a les fonts d'informació electrònica i internet. 
- Assistència en l'ús de les eines d'accés a la informació: els catàlegs i els recursos a internet. 
- Ajuda per buscar i obtenir aquells documents que no estan disponibles a la biblioteca. 
- Servei d'informació selectiva a persones i col·lectius amb interessos específics. 
- Disseny de serveis d'informació per a col•lectius locals: empreses, grups polítics, escoles, etc.

Altres serveis

Aules d'estudi nocturn 

Les aules d'estudi nocturn és un servei que ofereixen les biblioteques públiques conjuntament amb l'IMET amb l'objectiu de posar a l'abast dels joves uns espais idonis per a l'estudi en èpoques d'exàmens, en un horari adient per a les seves necessitats. 

La seva activitat es concentra durant les primeres setmanes del mes de juny a partir de les 21h i, si bé el fons de les biblioteques es troba disponible per consulta per part dels seus usuaris, els seus serveis habituals no es troben actius durant aquest període.

Més informació

Sales d'estudi

Les biblioteques disposen de sales d'estudi destinades a fer treballs en grup i adreçades als usuaris majors de 12 anys. Per fer ús d'aquestes sales tots els usuaris que hi vulguin accedir hauran d'entregar el carnet al responsable que hi hagi al taulell. 

Les biblioteques es reserven el dret de suspendre l'activitat d'aquestes sales sota el seu criteri.

Servei de reprografia

Les biblioteques de Vilanova i la Geltrú proporcionen la possibilitat de fer fotocòpies del seu fons mitjançant una màquina d'autoservei, la qual es pot utilitzar amb targes de 25 i 50  còpies.

Els preus d'aquestes targes estan regulats per l'Ordenança fiscal núm. 7 - Taxa per expedició de documents administratius.
Aquest servei està subjecte a allò que disposa la Llei de propietat intel·lectual.

Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord